39 lượt xemĐịa lý
0

Babylon nằm ở đâu?

admin thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Bên bờ sông Euphrat phía nam thành phố Bát đa (Bagdad) của Iraq. Babylon có một thời văn minh vào loại bậc nhất thế giới, song song với các nền văn minh Ai cập cổ đại

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.