188 viewsĐịa lý
0

Bạn hãy cho biết tên của ba đại dương!

Anonymous Changed status to publish 26/07/2023
0

Thái bình dương (180 triệu km2, Đại tây dương (106 triệu km2) Ấn độ dương (75 triệu km2)

Anonymous Answered question 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.