117 lượt xemĐịa lý
0

Brazil nói tiếng gì?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Họ nói tiếng Bồ đào nha. Phẩn lớn các nước khác ở Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.