210 lượt xemĐịa lý
0

Capitol có ở thành phố nào?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 27/07/2023
0

Ở Roma (Italia) và Washington(Mỹ)

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023