Solved141 lượt xemĐịa lý
0

Đỉnh núi cao nhất dãy An pơ tên là gì?

Question is closed for new answers.
Anonymous Selected answer as best 26/07/2023
0

Đó là đỉnh MontBlanc, cao 4007 m, nằm giữa biên giới Pháp và Ý.

Anonymous Selected answer as best 26/07/2023