34 lượt xemĐịa lý
0

Đường xích đạo dài bao nhiêu?

admin Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
0

Đường xích đạo dài khoảng 40.000 km chia trái đất thành bắc bán cẩu và nam bán cẩu.

admin Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023