129 lượt xemĐịa lý
0

Kinh tuyến gốc (kinh tuyến số 0) đi qua Greenwich. Địa danh này nằm ở đâu?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Nó là một quận của thủ đô Luân đôn.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023