143 lượt xemĐịa lý
0

Năm 79 trước Công Nguyên thảm hoạ núi lửa và động đất đã phá huỷ hoàn toàn hai thành phố La mã. Tên hai thành phố ấy là gì?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Pompeji và Herculaneum

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023