172 viewsĐịa lý
0

Người ta gọi vùng rừng vành đai Siberi là gì?

Anonymous Changed status to publish 26/07/2023
0

Rừng Taiga. Thực vật ở đây chủ yếu là cây lá kim. Rừng này có kích thước rất lớn 4800km X 1000 km.

Anonymous Answered question 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.