212 lượt xemĐịa lý
0

Quảng trường Wenzelnằm ở thành phố nào?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
0

Thành phố Praha của Tiệp khắc. Đây là quảng trường biểu tượng của thủ đô.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.