141 lượt xemĐịa lý
0

Quốc gia nào nhỏ nhất thế giới về diện tích?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Toà thánh Vatican được thành lập năm 1929 chỉ rộng 0,44 km2 và có khoảng 1000 dân, nằm giữa thủ đô Roma của Italia.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.