214 lượt xemĐịa lý
0

Sông Themse đổ ra biển nào?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
0

Biển bắc (Nordsee), sông này chảy qua Luân đôn.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023