126 lượt xemĐịa lý
0

Sri Lanka trước kia có tên là gì?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 27/07/2023
0

Ceylon. Đó là một đảo ở vịnh Băng ga len (Ấn Độ Dương).

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.