126 lượt xemĐịa lý
0

Tại sao người ta gọi dân da đỏ là Indianer

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Columbus dẫn chiến thuyền đến Ấn độ để tìm châu báu, nhưng ông đã tìm ra một châu lục khác mà không biết. Ông vẫn đinh ninh đó là Ấn độ nên ông gọi thổ dân ở đó là Indianer (người Ấn).

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.