126 lượt xemĐịa lý
0

Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Colonia Agippina. Hồi đó Köln và Bonnbây giờ là thuộc địa của La mã. Năm 9 sau CN người Germanenđại thắng quân La mã và Kölnđược giải phóng từ đấy.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023