191 viewsĐịa lý
0

Tên của thành phố Köln thời La mã là gì?

Anonymous Changed status to publish 26/07/2023
0

Colonia Agippina. Hồi đó Köln và Bonnbây giờ là thuộc địa của La mã. Năm 9 sau CN người Germanenđại thắng quân La mã và Kölnđược giải phóng từ đấy.

Anonymous Answered question 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.