205 lượt xemĐịa lý
0

Thành phố nào có Cung điện mùa đông?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
0

Thành phố St. Petersburg (Leningradxưa kia). Tên St. Petersburgđược công nhận sau khi Liên Xô sụp đổ.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.