135 lượt xemĐịa lý
0

Trước năm 1868, thủ đô Nhật tên là gì?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Kyoto, từ 1868 chuyển về Tokyo.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023