46 lượt xemĐịa lý
0

Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Đất 30%, biển 70%

admin thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023