195 viewsĐịa lý
0

Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

Anonymous Changed status to publish 26/07/2023
0

Nó chia bán đảo Triều tiên năm 1945 thành Bắc Triều tiên và Hàn quốc.

Anonymous Answered question 26/07/2023