48 lượt xemĐịa lý
0

Vĩ tuyến 38 chia bán đảo nào làm đôi và cho biết tên của hai quốc gia hình thành?

admin thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Nó chia bán đảo Triều tiên năm 1945 thành Bắc Triều tiên và Hàn quốc.

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023