Ba người số đỏ

Ngày xưa, có một người đàn ông có ba đứa con trai. Một hôm, ông gọi...

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai. Khi...

Hai anh em

Xưa có hai anh em, người anh giàu có mà người em thì nghèo. Người anh...