Sức mạnh của lời nói

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và có hai con ếch bị...