Các bạn nhỏ có thể gửi các câu hỏi thắc mắc ở đây, giáo sư biết tuốt sẽ cố gắng trả lời các bạn để chúng ta cùng nhau khám phá thế giới nhé