Con bò trong ca dao tục ngữ, văn học Việt Nam

Con bò gắn liền với văn hóa dân gian Việt Nam, bò là loài vật...