Néo lúa lấy từ trên trời

Ngày xưa có một người nông dân dắt đôi bò ra đồng để cày ruộng. Vừa mới...

Bác nông dân nghèo lên thiên đàng

Ngày xưa, có hai linh hồn chết cùng lúc bay lên thiên đàng. Một bác...

Cáo làm cha đỡ đầu

Trong khu rừng nọ, sói cái mới sinh hạ được cậu con trai, nó cho...

Bác nông dân nghèo khó

Ngày xưa ở làng kia, cả làng giàu có, duy chỉ có một người nghèo....

Bác nông dân và con quỷ

Ngày xưa, có một bác nông dân thông minh và nhanh trí. Có rất nhiều chuyện kể...

Những người khôn ngoan

Một hôm, bác nông dân lấy chiếc gậy gỗ dẻ ở góc nhà ra, rồi nói với...

Hên xui

Bác nông dân đem bò ra chợ và bán được bảy Taler. Dọc đường về,...