Tên ngốc thích đi chu du thiên hạ

Ngày xưa có hai mẹ con nghèo khó sống với nhau. Anh con trai là...