Chó sói và cáo

Trong khu rừng nọ, sói và cáo sống chung vơi nhau, cái gì sói muốn...

Chó sói và bảy chú dê con

Ngày xửa ngày xưa, có một con dê cái già sinh được bảy chú dê...