Con chim vàng

Ngày xưa có một ông vua cho trồng một vườn hoa ở phía sau cung...