Con cóc

CON CÓC Ngày xưa có một em bé hàng ngày được mẹ cho uống sữa...