Con thỏ và con bò

Con thỏ bị chó rượt đến lúc không làm sao trốn đi đâu được nữa....