Jorinde và Joringel

Ngày xửa ngày xưa có một lâu đài cổ nằm sâu giữa một khu rừng...

Sáu người kỳ tài

Xưa có một bà hoàng, vốn là một mụ phù thủy. Nhưng con gái mụ xinh...

Ngọn đèn xanh

Ngày xửa ngày xưa có một người lính tận tụy phục vụ nhà vua gần...

Anh Roland yêu dấu

Ngày xưa có một người đàn bà, vốn là một mụ phù thủy. Mụ có hai...

Sáu người hầu

Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ phù thủy. Mụ sinh...