Người thợ may khôn ngoan

Xưa có một công chúa rất kiêu kỳ: Công chúa cho loan báo, nàng sẽ...