Rau lừa

Ngày xửa ngày xưa có một người thợ săn trẻ tuổi. Một lần chàng vào rừng đi...

Người thợ săn tài giỏi

Xưa có một chàng trai đã học xong nghề thợ khóa. Một hôm anh thưa...