288 viewsĐịa lý
0

Bán đảo nào lớn nhất thế giới?

Anonymous Answered question 26/07/2023
0

Bán đảo A rập. Trên bán đảo này có các nước Saudi Arabia (Ả rập xê út), Yemen (Jemen), Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait (Cô oét)

Anonymous Answered question 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.