45 lượt xemĐịa lý
0

Đỉnh núi cao nhất thế giới tên là gì?

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Everest (Nepal) cao 8840 m trên dãy Himalaya. Người ta gọi vùng này là nóc nhà thế giới.

admin Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.