129 lượt xemĐịa lý
0

Khi mới thành lập, thành phố NewYork của Mỹ có tên là gì?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

New Amsterdam. Lúc đẩu người Hà lan chiếm và đặt tên theo thủ đô của mẫu quốc. Sau này bị quân Anh chiếm lại và đổi thành New York.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.