44 lượt xemĐịa lý
0

Mũi cực nam của Argentina tên là gì?

admin Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
0

Đất lửa. Người ta gọi nơi này là tận cùng của thế giới. Phía đông là quẩn đảo Falkland (Anh) nơi xảy ra chiến sự tranh chấp 1982 giữa Anh và Argentina. Trên đảo có 2000 dân, bà Thủ tướng Anh Thatcher đã gửi 5000 thuỷ quân lục chiến để lấy lại đảo.

admin Đã trả lời câu hỏi 27/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.