124 lượt xemĐịa lý
0

Sa mạc lớn nhất thế giới có tên là gì?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Sa mạc Sahara ở miền bắc châu Phi (chiếm 174 diện tích châu Phi). Cứ khoảng 50 năm, sa mạc này lại tiến chừng 200 km xuống phía nam.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.