241 viewsĐịa lý
0

Sông nào có lượng nước nhiều nhất thế giới?

Anonymous Answered question 27/07/2023
0

Sông Amazonasở Nam Mỹ, nó cũng là con sông rộng nhất thế giới, có những chỗ đến 300 km.

Anonymous Answered question 27/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.