129 lượt xemĐịa lý
0

Sông nào dài nhất châu Âu?

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
0

Sông Volga của Nga, dài 3700 km, đổ ra biển Kaspie.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.