182 viewsĐịa lý
0

Thành phố Venedigcủa Ý gồm bao nhiêu đảo?

Anonymous Changed status to publish 26/07/2023
0

118 đảo. Đó là một thành phố đặc biệt vì đường phố là kênh rạch sông ngòi, phương tiện giao thông là tàu thuyền chứ không phải ô tô.

Anonymous Answered question 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.