Chuột nhắt, chim sẻ và dồi nướng

Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện kỳ lạ về con chuột nhắt sống...

Người thổi sáo thành Hamelin

Ngày xửa ngày xưa, bên dòng sông Weser phía bắc nước Đức có một thành...