Đám tang chị gà mái

Hồi ấy, ở trên núi có một gà trống và một con gà mái, chúng...

Những nhạc sĩ thành Bremen

Một người có một con lừa. Bao năm nay lừa kéo xe chở lúa đến...