Ba hoàng tử lười

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua kì lạ với ba người con trai,...