Cáo và đàn ngỗng

Có lần cáo tới một cánh đồng cỏ non thì thấy một đàn ngỗng béo...

Con ngỗng vàng

Ngày xưa, có một người có ba đứa con trai, đứa con út được gọi...