Jorinde và Joringel

Ngày xửa ngày xưa có một lâu đài cổ nằm sâu giữa một khu rừng...