Tình bạn chó vàng và chó đen

Điều gì đã khiến đôi bạn thân “ thề nguyền sắt son ” này giở...