142 lượt xemĐịa lý
0

Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Anonymous thay đổi trạng thái xuất bản 26/07/2023
0

Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu thế kỷ 18.

Anonymous Đã trả lời câu hỏi 26/07/2023