190 viewsĐịa lý
0

Đảo Korsika(Cooc) thuộc nước nào?

Anonymous Changed status to publish 26/07/2023
0

Thuộc Pháp, đây là quê hương của Napoleon, người hùng ngự trị châu Âu thế kỷ 18.

Anonymous Answered question 26/07/2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.