Vụn bánh trên bàn

Có lần gà trống nói với đám gà mái:

– Nào, nhanh lên vào nhà mổ vụn bánh trên bàn! Bà chủ đi rồi, chúng ta viếng thăm nhà đi.

Gà mái đáp:

– Không, không vào nhà. Anh biết đấy, bà chủ sẽ la mắng chúng ta.

– Các chị biết đấy, có bao giờ bà ấy cho chúng ta ăn cái gì ngon đâu.

– Không, không nói chuyện ấy nữa, chúng tôi không vào.

Gà trống không để cho đám gà mái yên thân. Nó nói mãi, nói hoài. Cuối cùng đám gà mái cũng đi vào nhà, chăm chú vội vàng nhặt vụn bánh trên bàn. Giữa lúc đó, bà chủ bước vào nhà. Bà cầm ngay một cái nỉa và cứ thế mà xỉa túi bụi vào đám gà.

Đám gà chạy thục mạng ra ngoài. Ở sân, đám gà mái mắng gà trống:

– Cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, đã nói rồi mà!

Trong lúc đó gà trống đứng cười và đáp:

– Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ta biết ngay là sẽ có chuyện mà.